GoBaow story

Vi började arbetet med GoBaow 2012, då tilltänkt som ett kommersiellt koncept för gymmen men vi hittade aldrig riktigt rätt där. Egentligen så kan man dra det ännu längre tillbaka, hela vägen till vår egen tonårstid. Det är trots allt där drivkraften börjar och hur vi träffades speglar hela arbetet med GoBaow. Vi träffades på en scen. Jag (Petra) var på den och han (Chris) bakom. Jag, passionerad för dansen, uttrycket. Han, för miljön, effekterna. Båda passionerade för upplevelsen, att få förmedla, beröra publik och responsen som blev. Känslan av att få vara en del av den totala skapelsen och hur vi fick möjlighet att växa i den processen. Jag var ivrig, han var eftertänksam och ville veta mer. Jag var ihärdig och gav sig inte. Så har vi det fortfarande.

Vi driver en verksamhet med en grund i att alltid ge varandra det vi behöver. Det betyder inte att det alltid är detsamma som det vi vill. Vilket vi har med oss i vårt ledarskap och arbetssätt med våra medlemmar. Det har krävts mod, uthållighet, vilja, galenskap. Vi möttes vi i en vilja och längtan att få göra skillnad och GoBaow började växa fram. Med GoBaow vill vi ge ungdomar en trygg plats mitt i kaoset i tonåren. En plats att få utforska, förstå och upptäcka sig själva. 

-“Vi har alltid haft en stark drivkraft att utvecklas. Vi har precis som många andra upplevt motgångar men det är ingen anledning att ge upp på sina drömmar. Vi vill inspirera unga människor att våga ta för sig, tro på sig själva och nå sina drömmar.” – Petra och Chris