I dagsläget är uttrycksformen dans men det kan lika gärna vara något annat i framtiden. Varför vi valt dans faller sig naturligt eftersom dans är ett bra sätt att uttrycka sig på, och alla kan göra det på något sätt. Medlemmarna i GoBaow-familjen älskar att dansa. Och dansar gör vi – mycket! Men tanken med GoBaow är något helt annat.

GoBaow är ett forum för ungdomar i Göteborg grundat av Petra Johansson och Christoffer Westrin där ungdomar coachas i personlig utveckling. GoBaow driver klasser där deltagarna genom en kombination av fysisk träning med kreativ aktivitet får en unik möjlighet att utvecklas och våga vara sig själva. 

Vi är fast övertygade om att en människa kan göra nästan vad som helst så länge det finns ett en vilja, ett driv och en tro på sig själv. GoBaow vill stötta ungdomar som har ett driv och en vilja att ta sig någonstans.

Det behöver inte handla om att bli en bra artist. Det kan handla om att ta sig mot ett mål man har satt upp. Eller man kanske inte vet vad målet är men man vet att man ska någonstans. Oavsett vad du vill göra så krävs det en vilja, ett driv och en tro på sig själv.

GoBaow ska genom coaching och inspiration hjälpa ungdomar att själva lyckas ta sig i riktning mot sina mål. GoBaow ska skapa förutsättningar för ungdomar att ta sig in i arbetslivet och bli attraktiva arbetstagare eller omtyckta arbetsgivare.

Ledarskap, gruppdynamik och ödmjukhet arbetar vi ständigt med. För att nå dit man vill behövs stor förståelse för alla dessa delar och hur man själv fungerar.

Vi arbetar ständigt med att bygga ett nätverk i näringslivet och ge möjlighet till våra deltagare att själva kunna presentera sig för företagen. På våra klasser får ungdomar chansen att lära sig mer om sig själva och hitta sin passion.

Vi producerar shower som utmanar ungdomarna att uttrycka sig framför publik för att testa sina gränser. Men framför allt har vi kul tillsammans. Vi är en familj som hjälper, stöttar och pushar varandra!

GoBaow ska vara det främsta valet för ungdomar som vill ha organiserade kreativa aktiviteter utanför skolan.
GoBaow ska bli erkänd som en organisation som gör skillnad – på riktigt. Det ska göras genom kärlek, passion, gemenskap och kreativitet.